Stabburet - en gammel norsk tradition. 

 

Denne hytte er inspireret af det norske stabbur og laftet op som vores sheltere.

Et stabbur er egentlig til opbevaring af mad og forråd sikret mod bjørne og ulve.

Her bygger vi stabburet på Aggersvold Savværk

Her er det flyttet til det blivende sted og tømmeret tjæret med trætjære.

Taget har ikke græstørv som vi plejer at lave det, men Sedum - stenurter, der kan tåle tørke. 

Sedumtage kan ses på www.pmalmos.dk

Selve grundfladen er på 10 kvm

Sovehylde,- kaldet 'buffer'.

Brændeovn og køkken i den anden ende.

Efterår

Vinter

Stabburet set fra Tysbjerg,- på tur med snesko...