Egå Engsø - et 'stenalderprojekt' i Århus.

Nord  for Århus løber Egåen.

I stenalderen var her en havbugt, hvor der var godt at leve.

I dag er Egåen stemmet op, så der er opstået en stor sø, og ved søen er der lavet en nutidig stenalderboplads.

Det er Århus Kommune og Moesgaard Museum, der står for projektet og Godthåb Mølle har leveret de 6 sheltere, der danner 'bopladsen'. I praksis er det min jydske makker Palle Wisbech, der har bygget shelterne sammen med sine folk. Der er også en Solmult undervejs til projektet.

Ideen bag hele projektet er at lave et område, der giver børnene oplevelsen af stenalder uden at det er et museumsområde. Dette er sket på en fantastisk flot måde med store træskulpturer af de dyr, der levede i området i stenalderen. Ved søbredden ligger kanoerne,- de udhulede stammebåde, som de gjorde det for tusinder af år siden. Ved siden af er der lavet et stort hval-skelet for at vise, at stenalderfolkene blandt andet jagtede hvaler i bugten. Det var især spækhuggere.

Hele området danner en oplevelsesmæssig helhed, og der er lavet et stisystem rundt. Om få år er skoven omkring vokset op igen efter mange tusinde års fravær.

 

Shelterne er bygget på en helt anden måde end vi plejer. De er inspireret af byggemetoden i stenalderen med stolpehuse og lerklinede vægflader. Vi har valgt at bruge stolper og kalmar.

Her er Palle og Bo i gang med byggeriet.

Bo på taget.

Man kan se at gavlene er lavet så de buer svagt som i et stenalderhus.

Palle og Bo nyder resultatet af dagens dont.

Fra indvielsen den 28. August 2007.

Der blev serveret stegt dådyr.

Der var mange besøgende.

Her kikker jeg på stenalderkopier.

Min makker Ove Bugge studerer orienteringstavlen som Palle har  lavet 

Der arbejdes på stammebådene.

En strandet hval....

En urokse til at lege på....

En hylende ulv....

Et vildsvin i skoven....