Sjællands bedste kystshelter

Position: N 56.00'21" E 11.16'45"

På Gniben som er den yderste spids af Sjællands Odde ligger Center for Våben under Søværnet.

Kysten rundt om Gniben er i dag tilgængelig for offentligheden.

Selve Gniben ligger næsten nord-syd og på vestsiden af Gniben ligger Sjællands bedste kystshelterplads.

Kommer man i kajak er der landgang tæt ved shelteret.

Kommer man fra land er der vej helt ud til Gniben.

Fra Gniben fortsætter revet nordpå med spændende udfordringer for kajak.

Shelterpladsen ligger i læ lidt oppe i kystskoven inde i en fårefold.

Shelteret er bygget til det noget barske vejr på stedet.

Der er en Solmult på pladsen (muldtoilet) og der kan hentes vand ved Flådestationen.

Der er indrettet ildsted med bålgrill.

Shelterpladsen set fra land med hegn for at holde fårene ude.

Shelter og Solmult

Shelteret set mod vest