Solmulten - en økologisk løsning på et hygiejnisk problem.

  Se Gintberg, Eskelund teste en Solmult på DR1 HER

TV Øst har sendt et indslag om Solmulten. Se det HER

 Prisliste

 

Solmulten er et muld-toilet, hvor sol og vind er med til at skabe en god hygiejne.

Solmult-princippet er enkelt:solens varme og vindens sug danner et svagt vacuum / undertryk i kammeret under toilettet.

  • når solen skinner, opvarmes taget, som er en passiv solfanger. Den varme luft stiger op og skaber undertryk.

  • når vinden blæser, dannes der undertryk ved vindbrættet over solfangeren.

  • sol og vind arbejder således sammen.

Formuldningen sørger naturen for.

Sådan fungerer solmulten

 

Nymult.jpg (49501 byte)

Godthåb Mølle


 
solmulten-2.jpg (43764 byte)

Prototypen af Solmulten, som nu på står på Røsnæs Naturskole

 

Solmult i Rockingham Forest UK

 

 

  Gniben  på Sjællands Odde
 

 I Ægholm Plantage   

 

   
 

 

Privat Solmult på Tuse Næs  

   

 

Regler og bestemmelser.

Opstillingen og brugen af Solmulten er underlagt teknisk forvaltning i den pågældende kommune.
Reglerne findes i Miljøministeriets 'Bestemmelser vedr. uhygiejniske forhold', der blandt andet vedrører fækalier.

Reglerne siger, at fækalier ikke må anvendes som gødning og skal enten nedgraves eller destrueres. Solmulten bygger netop på en nedgravning men kan også laves med tank til opsamling.

Ved nedgravning udnyttes formuldningen senere af træer og vegetation på stedet.

For at binde kvælstoffet tilsættes løbende kulstof i form af spåner, flis el. lign.

Det bedst egnede er dog spaghnum, der har en særlig evne til at binde ioner.

Når hullet er ved at være fyldt flyttes huset til et nyt hul og det gamle dækkes til.


Solmult-princippet kan naturligvis også benyttes over et gammeldags lokum med spand.