Godthåb Mølle som virksomhed.

Godthåb Mølle er en enkeltmandsejet virksomhed og ejes og drives af Steffen Holberg.

Der er ingen ansatte i Godthåb Mølle, men en række af selvstændige iværksættere er knyttet til Godthåb Mølle.

Godthåb Mølle fungerer således som en form for kooperativ, hvor alle arbejder på så lige fod som muligt.

Det meste samarbejde sker mellem Søren Rabølle, Rabølle Naturbyg, ved Salten syd for Silkeborg. Hvis man er interesseret i noget af det som Godthåb Mølle kan tilbyde, kontakter man Godthåb Mølle, men af hensyn til geografien, kan det være, at det er Rabølle Naturbyg, der leverer. Sørens hjemmeside hedder www.rabølle.dk

Foruden Søren Rabølle er Hasse Hedegård fra Hornsherred og Rune Holberg fra København også ofte med.

Derudover er en række andre kompetente folk tilknyttet Godthåb Mølle til opgaver, som er deres speciale. Det gælder både friluftsliv og håndværk.

På Sjælland sker produktionen af sheltere og tømmerhuse på Aggersvold Savværk i Jyderup. I Jylland sker den hos Rabølle Naturbyg ved Salten.

 

Steffen Holberg, august 2013.