Godthåb Mølle som virksomhed.

Godthåb Mølle er en enkeltmandsejet virksomhed og ejes og drives af Steffen Holberg.

Der er ingen ansatte i Godthåb Mølle, men en række af selvstændige iværksættere er knyttet til Godthåb Mølle.

Godthåb Mølle fungerer således som en form for kooperativ, hvor alle arbejder på så lige fod som muligt.

Der er halv snes folk med i netværket med vidt forskellige kompetencer inden for både tømmerbyggeri og friluftsliv.

 

Steffen Holberg, september 2018.