Badstuen på Godthåb Mølle - 2001

Denne badstue er den første vi byggede. Det var i 2001 og den dannede prototypen for de efterfølgende. Vi gjorde os en mange erfaringer, som har ført til en forenkling og videreudvikling.

Ideen var at lave en badstue som en oplaftet hytte med sauna til glæde for friluftslivet og for folk, der holder af naturnære oplevelser. 

Da badstuen i udvendigt areal er på under 10 kv.m kan den opføres uden byggetilladelse ifølge Bygningsreglement for småhuse, hvor dette er gældende. Ildsted og skorsten skal dog godkendes af den lokale skorstensfejermester.

Badstuen på Godthåb Mølle indeholder to rum: et forrum til tøj mv. og selve saunaen. På finsk kaldes forrummet for 'kåta'. Foran under tagudhænget er der en gavlsvale. Ordet 'svale' er et gammelt nordisk ord for et overdækket sted, man kan opholde sig.

Denne opdeling i to rum viste sig ikke at være hensigtsmæssig i den form, som  vi havde lavet den.

I stedet er det meget lettere og billigere at lave et åbent forrum til tøj, brænde mv.

Vores første badstue er laftet op i halvtømmer med en ny knude: 'Godthåb-halvknuden'. Da tømmeret er halvtømmer, er der plane sider indvendig og rundt tømmer udvendigt. Idag bygger vi kun badstuer/saunaer med rundtømmer både udvendig og indvendig. Dette gør det meget lettere for kunderne, da tømmeret samles i hjørnerne med vores standardknude.

Her er åsene lagt op. Taget bæres af to kraftige åse. Det havde været en fordel med en ås i toppen, men så kunne vi ikke få plads til 'lyspyramiden'.

 

Badstuen er færdig!

Efteråret 2001.

 

 

Den første ovn i badstuen var en enkel svensk skovovn med sarg og saunasten.

Idag anvender vi en finsk saunaovn med langt større effekt.